Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter

Martin Ljungström, Lund, fil dr, ordförande
Gunvor Ljungström, Karlshamn, adjunkt, sekreterare
Bengt Ljungström, Karlshamn, överläkare
Anders Abrahamson, Lidingö, bankdirektör
Arne Mirton, Ronneby, länsjägmästare

Suppleanger

Gustav Fredriksson, Bräkne Hoby, länsjägmästare
Olle Mathiasson, Ronneby, skogsvårdsförman, tel 0723-61 75 54
Jörg Brunet, Lund, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp