Ansökan

2020 kommer inga penningbidrag att utdelas.

Ansökningsblanketten kan hämtas hem i pdf-format. För att öppna detta format behövs Adobe Acrobat Reader som finns att hämta gratis på Adobes hemsida.

Blanketten kan skrivas ut direkt eller beställas från stiftelsen. Ansökan kan även skrivas utan särskilt blankettformulär, men bör då innehålla motsvarande uppgifter.

Ansökningshandlingar, gärna i filformat men minst ett exemplar på papper insändes till stiftelsens sekreterare Gunvor Ljungström, adress se nedan. Ansökan för respektive år skall vara stiftelsen tillhanda senast 31 januari.

Gunvor Ljungström
Murklevägen 17
374 40 Karlshamn